Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Zajednica skrbi

O projektu

Prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020) osobe s poteškoćama u razvoju jedna su od najugroženijih skupina u društvu u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a djeca s poteškoćama u razvoju su najugroženija skupina našeg društva. „Promicanje zajedničke kolektivne i individualne odgovornosti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ jedna je od odrednica politike Europske unije (Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti: Europski okvir za socijalnu i teritorijalnu koheziju, EK, 2010), kao i Vlade Republike Hrvatske. Osobe s poteškoćama u razvoju, zbog situacije izazvane pandemijom korona krize te mjera koje je ona polučila dovedene su u nezavidnu situaciju te je povećan rizik od njihove socijalne isključenosti i siromaštva.

U projektu Zajednica skrbi, uz Centar tehničke kulture Rijeka sudjeluju i dvije organizacije civilnog društva koje mogu pružiti odgovor na neke od potreba osoba s poteškoćama u razvoju (rehabilitacija, stručnost u odgovaranju na njihove potrebe, uključenost u život lokalne zajednice, potpora u svakodnevnim aktivnostima), a to su Udruga za sindrom Down – Rijeka 21 i Udruga Muzikopter. Također, projektni konzorcij čine  i jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka) i tri kulturne institucije (Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” Opatija) koje će pridonijeti osmišljavanju lokalnog plana za pružanje potpore osobama s poteškoćama koji će se dijelom početi realizirati već tijekom projekta, a u njega ćemo uključiti i druge već prepoznate važne dionike iz lokalne zajednice.

Okupljanjem organizacija koje će zajednički promišljati kako odgovoriti na potrebe osoba s poteškoćama u razvoju u kriznim situacijama te kako osigurati provedbu tih ideja (kroz Europski socijalni fond, nove suradnje, humanitarne akcije i sl.) omogućit ćemo daljnji razvoj naše zajednice krojen prema potrebama osoba s poteškoćama u razvoju. Osiguravanjem sredstava za pokretanje novih rehabilitacijskih usluga za osobe s poteškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u život lokalne zajednice zadovoljit ćemo njihove razvojne potrebe te im omogućiti ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice u kojoj žive. Pokretanjem volonterskog programa usmjerenog na pružanje podrške osobama s poteškoćama u razvoju doprinosimo i razvoju volonterstva u našoj zajednici, te mjeri 15 Nacrta Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2020. — 2026.

Projektom ZAJEDNICA SKRBI sve uključene strane će se osnažiti za pružanje sveobuhvatne podrške osobama s Down sindromom za sudjelovanje u lokalnoj zajednici čime doprinosimo Općem i Specifičnim ciljevima javnog poziva, a posebice pružanju učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Donatori

Partneri

VIJESTI

DECODE_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Agenda 2030 Ujedinjenih naroda navodi rodnu ravnopravnost kao jedan od svojih ciljeva, ali rodne razlike i dalje postoje u svakoj zemlji. Unatoč napretku u nekim područjima, niti jedna zemlja nije postigla istinsku rodnu ravnopravnost – dok žene u svijetu stječu 53% STEM sveučilišnih diploma, one čine samo 29% STEM radne snage, a samo […]

SciMaG logo_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Nakon završetka školovanja učenici često nemaju dostatnu razinu matematičke, prirodoznanstvene i digitalne pismenosti, a sve ove željene vještine i kompetencije razvijaju se aktivnostima koje zahtijevaju računalno razmišljanje učenika. Računalno razmišljanje je složeni proces koji se uči, stoga je poželjno djecu uključivati u aktivnosti koje potiču računalno razmišljanje već u predškolskom uzrastu te postepeno […]

po-RI-look-digital edition_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2
Drugo izdanje naše inicijative mladih Po-RI-look u kojoj smo zajedno s mladima stvarali mobilnu aplikaciju – višejezični vodič po gradu Rijeci.

Sve vijesti iz projekta

DECODE_600x400
SciMaG logo_600x400
Skip to content