Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Radar

Radar

O projektu

Nezaposlenost mladih već je duži niz godina jedan od gorućih problema kako Hrvatske, tako i Europske unije, a u posljednje vrijeme kao velik problem prepoznata je i neaktivnost mladih na tržištu rada. Zbog toga je i osmišljen naziv NEET (eng. not in education, eployment or training) koji se odnosi na mlade od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Podaci sa kraja studenog 2017. godine o generaciji učenika/studenata 2016./2017. koji su izašli iz sustava obrazovanja govore nam o tome kako je od njih 2.658 čak 87,9 posto u NEET statusu, čime se potvrđuje teza o gorućem problemu neaktivnosti mladih na tržištu rada i u našoj županiji. Provedbom mjera Garancije za mlade te obuhvaćanjem dobne skupine od 25 do 29 godina utjecalo se je na smanjenje nezaposlenosti mladih, međutim jedan dio mladih je ostao neobuhvaćen mjerama Garancije.

Prepoznavši ove potrebe, zajedno s partnerima prijavili smo projekt RADAя na javni poziv „Pronađi me!“ (UP.01.2.0.04) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, donijelo je 19. svibnja 2021. odluku kojom je utvrđeno da je projektu dodijeljeno 1.825.847,86 kuna uz 100%  sufinanciranje Europske unije.

Centar tehničke kulture Rijeka projektom RADAя želi povećati mogućnosti za zapošljavanje 40 neaktivnih mladih osoba u NEET statusu s područja Primorsko-goranske županije mijenjajući njihovu percepciju vlastitog položaja na tržištu rada i utječući pozitivno na njihov stvarni položaj na tržištu rada kroz jačanje samopouzdanja, znanja i vještina potrebnih za (samo)zapošljavanje.

RADAя nudi besplatni program savjetovanja, mentorstva pri obrazovanju i traženju posla, razvoja mekih i transverzalnih vještina, stjecanja radnog iskustva, uključivanja u rad udruga na području sporta i tehničke kulture i osposobljavanja na području administracije.

Kako bi došli do neaktivnih NEET osoba i utvrdili razloge njihove neaktivnosti, provest će se javna kampanja te testiranje i selekcijski razgovor s osobama koje spadaju u ciljanu skupinu. 40 osoba uključit će se u program reaktivacije na tržištu rada te će se u tu svrhu kroz orijentacijske razgovore izraditi individualni planovi kojima će se definirati interesi i potrebe korisnika. Svi korisnici obvezni su sudjelovati u procesu savjetovanja, mentoriranja i izrade individualnog plana, a nakon toga korisnici će se uključivati i u ostale aktivnosti projekta koje biraju s obzirom na svoje individualne želje i interese.

Mladi NEET-ovci moći će se uključiti u tri tipa aktivnosti: (1) aktivnosti podrške, (2) aktivnosti aktivacije i (3) aktivnosti obrazovanja.

Aktivnosti podrške, u koje su uključeni svi korisnici projekta, uključuju pomoć savjetnika/mentora koji će provoditi aktivnosti savjetovanja i mentoriranja. Cilj savjetovanja i mentoriranja je identificirati i otkloniti prepreke koje osobi otežavaju pristup zapošljavanju, pružiti stručnu podršku u obrazovanju i osposobljavanju te podržati korisnike tijekom traženja posla kako bi im se pomoglo u ostvarenju individualnih planova i zadržala im se motivacija za daljnjim osobnim razvojem. Savjetovanje i mentoriranje pokazali su se ključnim u dosadašnjem radu s NEET-ovcima jer povećavaju spremnost za traženje posla, kao i samopouzdanje i vjerovanje korisnika da će dobiti i zadržati posao.

Aktivnosti aktivacije uključuju razvoj transverzalnih i mekih vještina.
Transverzalne vještine obuhvaćene projektom su: digitalna pismenost i strani jezici, pri čemu će korisnici sudjelovati u ECDL edukacijama i u učenju stranog jezika. Cilj je kod korisnika razviti vještine koje su potrebne za sva zanimanja, a posebno za administratore u sportskim organizacijama i asistente na EU projektima.

Meke vještine obuhvaćene projektom su: prezentacijske vještine i poslovna komunikacija, razvoj radnih navika i preuzimanje odgovornosti, timski rad, pregovaranje, upravljanje resursima, posebno vremenom i motivacijom.
U tu svrhu organizirat će se dvije poludnevne radionice u Rijeci, dvije vikend radionice na području Gorskog kotara ili otoka te uključivanje korisnika volonterski u rad udruga s područja alpinizma, jedrenja, fotografije, digitalnog crtanja te drugih udruga ovisno o interesu korisnika. Uključivanje u navedene udruge omogućit će korisnicima da se upoznaju s nekim od zanimanja koja su tražena na tržištu, a čije stjecanje nije regulirano formalnim srednjoškolskim sustavom. Radi se o zanimanjima poput radnika za visinske radove i skipera na brodovima, a osobama koje su više usmjerene na kreativna zanimanja ponudit će se stjecanje znanja i vještina s područja fotografije, digitalnog crtanja i sl.

Aktivnosti obrazovanja uključuju upoznavanje s alatima za traženje posla kao i sa samim procesom traženja posla te prilikama za samozapošljavanje. U sklopu aktivnosti obrazovanja održat će se 8 radionica na kojima će se korisnike detaljno upoznati sa:

(1) stanjem na tržištu rada i mjerama Garancije za mlade usmjerenima na (samo)zapošljavanje te će im se detaljno objasniti svi uvjeti za ostvarenje prava. (poludnevna radionica);

(2) alatima za izradu životopisa i traženja posla (poludnevna radionica);

(3) procesom selekcije i razgovora za posao;

(4) osnovnim elementima financijskog poslovanja poduzeća kroz jednodnevnu radionicu;

(5) čitanjem financijskih izvještaja poduzetnika gdje će polaznici kroz poludnevnu radionicu naučiti koje su osnovne vrste financijskih izvještaja te kako ih čitati;

(6) osnovama marketinškog plana gdje će kroz jednodnevnu radionicu polaznici naučiti što je marketinški plan i koji su njegovi osnovni elementi te će ga na odabranom primjeru naučiti osmisliti;

(7) pisanjem poslovnog plana gdje će sudionici kroz dvodnevnu radionicu naučiti strukturu poslovnog plana, kako prikupiti relevantne podatke te će na odabranom primjeru učiti pisati poslovni plan;

(8) postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi budući da će se korisnici projekta uključiti kao asistenti na EU projektima u udrugama koje su obveznici NOJN-a.

U sklopu aktivnosti obrazovanja korisnici će pohađati i verificirane programe obrazovanja za Administratore u sportskim organizacijama ili Asistente na EU projektima.

Provedbom sustavnog praćenja korisnika projekta osigurat će se uvid u određene karakteristike čija će se važnost moći i formalno utvrditi u budućim nacionalnim analizama, ali i integrirati u operativne programe za sljedeće financijsko razdoblje. Cjelokupni program za integraciju neaktivnih mladih NEET-ovaca bit će dostupan na internetskoj stranici nositelja projekta kako bi isti mogle koristiti i druge organizacije u RH zainteresirane za provedbu ovakvog programa u svojim lokalnim zajednicama. Izradit će se baza zainteresiranih organizacija u RH koje bi program mogle koristiti te će iste putem elektronske pošte biti obaviještene o mogućnosti korištenja programa.

Ukoliko želite saznati više informacija o projektu slobodno se obratite Zagorki Prce Veseli, voditeljici projekta, na mail zprce@ctk-rijeka.hr.

Projekt RADAя provode: Centar tehničke kulture Rijeka (korisnik), Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Rijeka, Visoka poslovna škola PAR, Jedriličarski klub Maxi i Sportsko penjački klub Tuhobić.

Donatori

Partneri

VIJESTI

Kako preživjeti prvi tjedan na poslu (8)
pregrada_vodoravna_podnaslov2

Priveli smo projekt RADAR kraju. Nakon dvije godine u aktivnosti projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda uključeno je 45 mladih osoba u NEET statusu iz Primorsko-goranske županije. Radi se o osobama koje se ne obrazuju, nisu zaposlene i ne sudjeluju u nekoj vrsti osposobljavanja. Zajedno s partnerima (Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Rijeka, Visoka […]

radar_2023 (1)
pregrada_vodoravna_podnaslov2

Program Radar pažljivo je osmišljen na način da onima koji se odluče pokrenuti i razvijati omogućimo da savladaju izazove kako bi pronašli i dobili posao koji će odgovarati njima kao osobama te ih ispunjavati i omogućiti im prihode i život kakav priželjkuju. U tijeku su upisi u novi ciklus programa RADAR – ne propusti priliku i upiši se. […]

RADAR
pregrada_vodoravna_podnaslov2

Produžili smo upise! Nisi siguran što ti bi htio raditi u životu? Zanima te web dizajn, projekti ili online marketing? Ili bi ti možda bilo zanimljivije biti instruktor fitnesa? Želiš ojačati svoje digitalne vještine? I poboljšati svoj engleski jezik? Prava je prilika da u 2023. godini pronađeš svoje mjesto na tržištu rada – i to […]

Sve vijesti iz projekta

Skip to content