Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Edukacije o izradi maketa brodova u Dubrovniku, Rijeci, Senju i Zadru u sklopu projekta „Od vizije do modela“

12. lipnja 2023.

Projekt Od vizije do modela provodi pet organizacija civilnog društva koje su posljednjih godinu i pol jačale svoje kapacitete za provedbu edukacijskih programa u kriznim situacijama. Organizacije su izradile edukacijski kit koji prate video upute. U edukacijskom kitu nalazi se maketa broda s konstrukcijskim dijelovima napravljenim od šperploče, elemenata isprintanih na 3D printeru te nekoliko Arduinuo komponenti (ledice koje omogućuju svjetlosnu signalizaciju i zvučnik za zvučnu signalizaciju).

Trenutačno su u tijeku radionice u Dubrovniku, Rijeci, Senju i Zadru, na kojima polaznici, djeca od 10 do 15 godina, izrađuju svoje makete brodova. Nakon što prođu kroz grupne radionice, polaznici će na individualnim radionicama usavršavati svoje brodove i individualizirati ih s obzirom na svoje interese. Ukupno će 50 djece završiti radionice.

U Rijeci se radionice provode u Centru tehničke kulture Rijeka, a u njima sudjeluje 10 polaznika koji su trenutno u finalnoj fazi izrade svojih maketa. Nakon spajanja konstrukcijskih elemenata i montiranja svjetlosnih i zvučnih signalizacija preostali su im samo finalni estetski zahvati na svojim maketama, na koje su svi veoma ponosni.

O projektu Od vizije do modela

Hrvatski savez brodomaketara zajedno s pet partnerskih organizacija (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Nave Dumins, modelarski institut Dubrovnik, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Zajednica tehničke kulture Zadarske županije) od 23. prosinca 2021. pa sve do 23. lipnja 2023. godine provodi projekt “Od vizije do modela”. Riječ je o projektu financiranom iz Europskog socijalnog fonda kojemu je cilj ojačati kapacitete organizacija civilnog društva kroz organizaciju edukativnih partnerskih radionica, kao i osmisliti i izraditi edukativni kit koji će služiti korisnicima projekta kao baza za sastavljanje maketa brodova.

Projektni konzorcij je između ostalog proveo ukupno tri radionice u području organizacijskog upravljanja i prikupljanja sredstava s ciljem jačanja kapaciteta za upravljanje organizacijom i održao ciklus od sedam radionica kroz koji su partnerske organizacije zajedno razvile edukacijski kit za neposredan rad s korisnicima. U provedbu projekta uključeno je i 5 volontera.

Projekt “Od vizije do modela” financiran je iz Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ te iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Odlukom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske projektu “Od vizije do modela” dodijeljeno je 459.966,06 HRK od čega bespovratna sredstva iznose 100% (85% osigurava se iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna).

Sve osobe koje žele saznati više informacija o projektu mogu se obratiti kontakt osobi Ognjenu Andriću (oandric@hsb.hr).

Ljeto na Školjiću financijski podupiru Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content