Istražimo zajedno svemir mogućnosti

LoCall For YOUth – lokalno za mlade

O projektu

Projekt LoCall For YOUth – lokalno za mlade! se provodi u okviru Erasmus + programa, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika, u razdoblju od siječnja 2019. do kolovoza 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 91.732,00 kuna. Nositelj projektnih aktivnosti je Grad Rijeka uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta te Udruga gradova.

Europska strategija mladih naglašava važnost jačanja i osnaživanja lokalnih i regionalnih kapaciteta u području rada s mladima. Naime, cilj je olakšati mladima pristup raznim mogućnostima i prilikama koje im se pružaju i koje su upravo za njih oblikovane i time ojačati – građansko i političko sudjelovanje mladih, pristup volonterstvu, stvaralaštvo, poduzetništvo, sport te globalno uključivanje. Kako bismo odgovorili na određene potrebe mladih te pristupili zajedničkom pronalaženju rješenja Grad Rijeka, putem metode strukturiranog dijaloga, želi informirati, educirati i umrežiti mlade te ostvariti suradnju s mladima i njihovim predstavnicima u lokalnoj zajednici.

Kroz projektne aktivnosti, koje obuhvaćaju konzultacije s mladima, fokus grupe te javna događanja, izradit će se regionalna baza suradnika: organizacija i stručnjaka u području rada s mladima na širem riječkom području te će se educirati i osnažiti članovi Savjeta mladih, kao savjetodavnog tijela Grada Rijeke. Svi zainteresirani mladi, u dobi od 15 do 30 godina, imat će prilike informirati se o mehanizmima putem kojih se aktivno mogu uključiti u društveni i politički život Rijeke te doprinijeti kvalitetnijem životu mladih u zajednici. Osim toga, kroz aktivnosti javnih događanja mladi sa šireg riječkog područja moći će se uključiti, u sukreiranje sadržaja za mlade u našem gradu te svojim idejama doprinijeti stvaranju onih aktivnosti i sadržaja za koje smatraju da nedostaju u zajednici.

Kroz provedbu ovog projekta, raznim zanimljivim sadržajima obilježit će se i Europski tjedan mladih, koji će se u 2019. godini održati od 29. travnja do 5. svibnja, uoči izbora za Europski parlament. Europski tjedan mladih obilježava se svake dvije godine, a ovogodišnje teme su demokracija i mladi te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Projekt LoCall For YOUth – lokalno za mlade! financira Europska komisija kroz program Erasmus+.

Donatori

Partneri

VIJESTI

DECODE_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Agenda 2030 Ujedinjenih naroda navodi rodnu ravnopravnost kao jedan od svojih ciljeva, ali rodne razlike i dalje postoje u svakoj zemlji. Unatoč napretku u nekim područjima, niti jedna zemlja nije postigla istinsku rodnu ravnopravnost – dok žene u svijetu stječu 53% STEM sveučilišnih diploma, one čine samo 29% STEM radne snage, a samo […]

SciMaG logo_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Nakon završetka školovanja učenici često nemaju dostatnu razinu matematičke, prirodoznanstvene i digitalne pismenosti, a sve ove željene vještine i kompetencije razvijaju se aktivnostima koje zahtijevaju računalno razmišljanje učenika. Računalno razmišljanje je složeni proces koji se uči, stoga je poželjno djecu uključivati u aktivnosti koje potiču računalno razmišljanje već u predškolskom uzrastu te postepeno […]

po-RI-look-digital edition_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2
Drugo izdanje naše inicijative mladih Po-RI-look u kojoj smo zajedno s mladima stvarali mobilnu aplikaciju – višejezični vodič po gradu Rijeci.

Sve vijesti iz projekta

DECODE_600x400
SciMaG logo_600x400
Skip to content