Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Ljubav voli a ne boli

O projektu

Ljubav voli, a ne boli je projekt koji želi utjecati na smanjenje pojave svih oblika nasilja u partnerskim odnosima mladih. Kroz preventivni program radionica i rad s mladima, zajedno s SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Prva riječka hrvatska gimanzija, Srednja škola Otočac, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju te Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „Pariter“, radit ćemo na smanjenju nasilja u partnerskim odnosima mladih, a izravnim radom sa žrtvama prevenirati nastavak nasilnog odnosa te potencijalni prijenos.

Projektne aktivnosti mogu se podijeliti u nekoliko skupina:

  • Savjetovalište za mlade (žrtve nasilja u partnerskim odnosima) u sklopu Savjetovališta za žrtve nasilja koje provodi udruga SOS Rijeka, a korisnicima je omogućeno besplatno, anonimno i stručno pravno i psihološko savjetovanje. U savjetovanje se mogu uključiti i mladi koji su žrtve nasilja te njihovi roditelji kako bi se njegovao sistemski pristup terapiji.
  • Preventivne radionice „Ljubav voli, a ne boli“ Radionice će voditi stručnjakinje koje osim iskustva u direktnom radu sa žrtvama imaju iskustvo i edukacije za rad s mladima. Radionice su osmišljene prema programu za rad s mladima u području prevencije nasilja „Program Y“ udruge Status M.
  • Višednevna multimedijska radionica izrade GIF-ova omogućit će mladima da u svom (online) prostoru na sebi svojstven način i jezik, progovore o nasilju u partnerskim odnosima i rodnoj ravnopravnosti te postanu nositelji promjene u svojoj okolini, uz učenje novih tehničkih vještina.
  • Zajedničke radionice za roditelje i djecu, na temu nasilja u partnerskim odnosima mladih su svojevrsna pilot aktivnost koja se pokazala kao fantastičan alat za produbljivanje potencijala za promjenu u širem spektru društva, ali i u obiteljskim sistemima iz kojih kreću stavovi o nasilju i obrasci partnerskih odnosa.
  • Tematski roditeljski sastanci na kojima će roditeljima učiti o uspostavljanju uspješnog odnosa sa srednjoškolcima, prepoznavanju znakova nasilja i pružanju adekvatne podrške.
  • Edukacija za stručne suradnike i djelatnike osnovnih i srednjih škola na području Primorsko- goranske županije je aktivnost za koju smatramo da je neophodna kako bi se ojačala mreža podrške mladima koji su žrtve nasilja kroz edukaciju stručnih suradnika za prepoznavanje i reagiranje na isto te daljnji rad s mladima na prevenciji nasilja.
  • Promotivne kampanje i vidljivost odvijat će se na mrežnim stranicama i društvenim mrežama udruge te putem promotivnih materijala s pozitivnim porukama
  • Intervizijski sastanci udruga koji rade s mladima na temu nasilja i rodne ravnopravnosti doprinijet će kvaliteti rada s mladima kroz međusobnu razmjenu znanja, vještina, metoda i alata te pružanje intervizijske podrške.

Projekt se provodi od 01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Donatori

Partneri

VIJESTI

Development Lab
pregrada_vodoravna_podnaslov2
Kroz projekt pomažemo nastavnicima steći potrebno znanje i iskustvo vođenja STEAM aktivnosti koristeći Design Sprint i Challenge Based Learning metodologije kako bi mogli svojim učenicima na inovativan način približiti STEM i zainteresirati ih za razvoj STEM karijera.
DECODE_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2
Radimo na podizanju svijesti mladih djevojaka o rodnim predrasudama i stereotipima, razvijamo znanje o rodnoj ravnopravnosti i njenoj važnosti te pružamo pozitivne primjere i praktična iskustva iz STEM područja.
SciMaG logo_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2
U sklopu projekta osmišljavamo i razvijamo aktivnosti koje se bave temama iz prirodnih predmeta, matematike i računarstva temeljene na učenju kroz igru za učenike na svim razinama obrazovanja.

Sve vijesti iz projekta

DECODE_600x400
SciMaG logo_600x400
Skip to content