Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Završetak projekta DREAM – Digital Reality and Educational Activities in Museums

23. prosinca 2022.

DREAM je Erasmus+ projekt kojeg sačinjava sedam partnerskih organizacija koje su uspješno osmislile i pilotirale inovativnu metodologiju povezivanja proširene stvarnosti i muzeja. U sklopu projekta kreiran je skup praktičnih vještina i alata kako bi se nastavnicima i muzejskom osoblju omogućilo da surađuju u stvaranju muzeatara (muzejskih predstava) temeljenih na muzejskim zbirkama i školskom kurikulumu.

 

Tijekom projekta ukupno 45 škola i 900 učenika diljem Europe sudjelovalo je u testiranju DREAM metodologije i osmišljenih alata, kao i u stvaranju prvih DREAM muzejskih predstava. Kako bi postigli ciljeve projekta, partneri su izradili specifičnu metodologiju koja detaljno opisuje praktični put za organiziranje, provedbu i održavanje suradnje između škola i muzeja. DREAM metodologija također uključuje upute za iniciranje suradnje, pripremu DREAM izvedbe i korištenje alata proširene stvarnosti koje pruža projekt. Metodologija je dostupna besplatno i distribuira se putem web stranice projekta. Uz to, stvorena je digitalna platforma za pohranu obrazovnih izvora koji će se koristiti kao temelj za buduće DREAM izvedbe. Sadržaj platforme osmislili su projektni partneri kao pomoć učiteljima u razvoju i obogaćivanju njihovih digitalnih vještina. Napravljen je i kombinirani tečaj u trajanju od 40 sati. Tečaj je dostupan učiteljima koji žele koristiti DREAM metodologiju u svojoj nastavi te ih vodi korak po korak kroz postavljanje njihove prve muzejske predstave.

 

U sklopu projetka, projektni učitelji i školske grupe kreirali su više od 40 DREAM predstava koje su predstavljene u partnerskim organizacijama. Najbolje izvedbe su nagrađene i mogu se koristiti kao predlošci za buduće prilagodbe metodologije, a rezultati projekta predstavljeni su na četiri događaja diljem Europe krajem 2022. godine.

 

 

Projektni konzorcij projekta DREAM sačinjavaju: M9 District, Stati Generali dell’Inovazione, Centar tehničke kulture Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Mapa das Ideas te Camara Municipal de Oeiras i Finski poštanski muzej.

Metodologija, kombinirani tečaj i svi ostali materijali dostupni su besplatno za korištenje na web stranici projekta. Za više informacija o projektu kontaktirajte Marinu Mrak putem e-pošte mmrak@ctk-rijeka.hr.

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content