Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Digitalna.hr

O projektu

Projekt Digitalna.hr adresira potrebe usklađivanja programa obrazovanja s politikama i operativnim planovima razvoja inkluzivnog digitalnog društva s jedne i potrebama gospodarstva s druge strane. Među važnim društvenim potrebama su potreba razvoja digitalnih kompetencija kao jedne od ključnih kompetencija svih građana, potreba e-inkluzije vulnerabilnih skupina i potreba razvoja naprednih programa podrške za digitalne talente kao buduće pokretače i nositelje razvoja digitalnog gospodarstva. 

U Izvješću za RH Indeksa digitalnoga gospodarstva i društva za 2018. ukazuje se na napredak u području razvoja ljudskog kapitala. S 55% građana koji posjeduju najmanje osnovnu razinu digitalnih vještina, Hrvatska je na 13. mjestu, malo ispod EU prosjeka od 57%. Međutim, niska razina digitalnih vještina ukazuje na ozbiljan problem razvoja gospodarstva koje se u velikoj mjeri oslanja na razvoj digitalnih tehnologija i pratećih usluga. Potražnja za stručnjacima za digitalnu tehnologiju povećavala se za 4% godišnje u proteklih deset godina. Unatoč neprekinutom snažnom rastu zaposlenosti, očekuje se da će se broj nepopunjenih radnih mjesta za stručnjake za IKT nastaviti rasti.

Projekt Digitalna.hr ima za cilj umrežavanje dionika na razvoju digitalne pismenosti u Hrvatskoj. Članice mreže će se moći uključiti u radne skupine:

  1. Digitalno građanstvo
  2. Digitalni talenti; 
  3. Digitalna istraživanja, razvoj i inovacije 
  4. Digitalni brending Hrvatske. 

Radne skupine će temeljem istraživanja i izradom smjernica pokušati djelovati na donositelje odluka od lokalne do nacionalne razine. 

Digitalna.hr će izgraditi model djelovanja koji će se temeljiti na demokratskom, odgovornom, uključivom i javnom načinu su-upravljanja aktivnostima i procesima u mreži, s ciljem provedbe stručnih i znanstvenih analiza društvenih potreba i razvoja smjernica utemeljenih na argumentima i dokazima kojima će učinkovitije zagovarati unaprjeđenje javnih politika razvoja digitalne pismenosti.

Projekt zajednički provode: Telecentar (koordinator), Centar tehničke kulture Rijeka, Fakultet elektrotehnike i računarstvaFakultet organizacije i informatikeHrvatski informatički zborHrvatski savez informatičaraHrvatska udruga poslodavacaInstitut za javne financijeInstitut za razvoj i inovativnost mladihOdraz – održivi razvoj zajedniceSveučilište SjeverUdruga “Dobar dan”Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Visoko učilište Algebra. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri

VIJESTI

DECODE_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Agenda 2030 Ujedinjenih naroda navodi rodnu ravnopravnost kao jedan od svojih ciljeva, ali rodne razlike i dalje postoje u svakoj zemlji. Unatoč napretku u nekim područjima, niti jedna zemlja nije postigla istinsku rodnu ravnopravnost – dok žene u svijetu stječu 53% STEM sveučilišnih diploma, one čine samo 29% STEM radne snage, a samo […]

SciMaG logo_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2

O projektu Nakon završetka školovanja učenici često nemaju dostatnu razinu matematičke, prirodoznanstvene i digitalne pismenosti, a sve ove željene vještine i kompetencije razvijaju se aktivnostima koje zahtijevaju računalno razmišljanje učenika. Računalno razmišljanje je složeni proces koji se uči, stoga je poželjno djecu uključivati u aktivnosti koje potiču računalno razmišljanje već u predškolskom uzrastu te postepeno […]

po-RI-look-digital edition_600x400
pregrada_vodoravna_podnaslov2
Drugo izdanje naše inicijative mladih Po-RI-look u kojoj smo zajedno s mladima stvarali mobilnu aplikaciju – višejezični vodič po gradu Rijeci.

Sve vijesti iz projekta

DECODE_600x400
SciMaG logo_600x400
Skip to content