Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Pročitajte Preporuke za donositelje odluka nastale po provedbi projekta Crowddreaming

1. travnja 2021.

Tik pred sami završetak projekta „Crowddreaming – mladi stvaraju digitalnu kulturu“ partnerski konzorcij koji čine organizacije iz Belgije, Grčke, Hrvatske, Italije i Latvije izradio je preporuke za donositelje odluka iz područja kulture, mladih i obrazovanja te ostale dionike, s posebnim naglaskom na dionike koji pružaju obrazovanje. Preporuke možete preuzeti ovdje.

 

Projektni partneri osmislili su dva seta preporuka (za pružatelje obrazovanja i donositelje odluka) za promicanje i potporu prijenosu u daljnjem širenju metodologije Crowddreaminga i iskorištavanju rezultata projekata u službenim obrazovnim sektorima širom Europe. Preporuke se temelje na rezultatima projekta i velikom iskustvu i stručnosti projektnih partnera. Obje metodologije treninga (masivni otvoreni online tečaj i zajedničko stvaranje digitalnih scena) pokazale su se primjerenima i učinkovite za ciljnu skupinu projekta (mlade u dobi od 13 do 19 godina). Preporuke se temelje na rezultatima provedbe Crowddreaminga u četiri projektne zemlje (Grčka, Hrvatska, Italija i Latvija).

Preporuke za pružatelje obrazovanja posebno se odnose na to kako valorizirati digitalnu kulturnu baštinu kao sredstvo za inkluzivno obrazovanje, pri tom osnažujući vještine mladih (vještine povezane s nasljeđem, kao i znanja i kompetencije iz zajedničke povijesti, međukulturni dijalog, kritičko razmišljanje, medijsku pismenost, kreativnost i digitalne vještine) i promičući europske vrijednosti među mladima. Preporuke su usmjerene na škole i druge pružatelje formalnog obrazovanja učenicima u dobi između 13 i 19 godina.

Ovo su preporuke za pružatelje obrazovanja u najkraćim crtama:
•             Pojednostavljivanje pravila i postupaka koji omogućavaju učiteljima da se uključe u izvannastavne aktivnosti

•             Osigurati jednake uvjete za učenje (na daljinu)

•             Ulaganje u obrazovanje učitelja kako bi se potaknula upotreba novih nastavnih metodologija i tehnologija za učenje na daljinu

•             Poticanje suradnje s vanjskim dionicima

•             Zanimljive teme (digitalni alati, proširena stvarnost, istraživanje kulturne baštine, europske vrijednosti, zajedničko stvaranje) i zabavne aktivnosti potiču motivaciju i angažman za učenje

•             Kultura povezuje ljude različitih nacija i podrijetla te je sposobna olakšati upotrebu novih tehnologija

•             Korištenje alata za stvaranje virtualne i proširene stvarnosti u školama

Rad učitelja u školama širom Europe slijedi istu misiju, ali način na koji se provodi ovisi uglavnom o nacionalnom zakonodavstvu, školskim pravilnicima i odlukama ravnatelja. Autonomija sektora formalnog obrazovanja od iznimne je važnosti i sa sljedećim preporukama Crowddreaming projektni partneri ne umanjuju tu važnost.

Preporuke za donositelje odluka iz području kulture, obrazovanja i mladih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini (ovisno o njihovim nadležnostima) predlažu sljedeće:

•             Promicanje i podržavanje STEAM pristupa od vitalne je važnosti za osposobljavanje mladih za uspješno sudjelovanje u digitalno transformiranom društvu.

•             Fleksibilniji, interdisciplinarno orijentirani kurikulum obogaćuje proces učenja i praktično poučava učenike suradnji.

•             Institucionalizacija službenih vremenskih termina posvećenih kreativnim izvannastavnim aktivnostima motiviralo bi učenike i učitelje da sudjeluju u projektima poput Crowddreaminga.

•             Potrebno je osigurati bolju internetsku infrastruktutu i opremu u školama (posebno u školama u ruralnim područjima) kako bi se osigurao jednak pristup obrazovnim prilikama.

•             Potrebno je osigurati veću vidljivost inicijative koje koriste metodologiju zajedničkog stvaranja i vršnjačkog učenja.

•             Obrazovne politike i strategije moraju se pomaknuti od usredotočenosti na restriktivne i generalizirane kurikulume prema usmjerenosti na učenike.

•             Treba nastaviti podržavati obrazovanje i osposobljavanje za prilagodbu digitalnoj transformaciji.

•             Potrebno je podržati pedagoško i digitalno usavršavanje učitelja kako u formalnom tako i u neformalnom sektoru.

•             Treba povećati potporu (financijsku i institucionalnu) inicijativama, aktivnostima i projektima koji potiču međusektorsku suradnju obrazovnih i kulturnih sektora.

•             Digitalno obrazovanje nije otok, već ga treba smatrati sastavnim dijelom cjelokupnog sustava obrazovanja i osposobljavanja.

 

Uključivanje kulturnih politika i poticanje međusektorske suradnje s drugim politikama poput onih iz sektora obrazovanja, gospodarstva i međunarodnih odnosa stavljeni su u prvi plan EU i nacionalnih kulturnih politika. Područje obrazovanja neprestano se poboljšava i unaprjeđuje kako bi se razvili novi i bolji načini za učinkovit prijenos znanja, vještina i stavova svim generacijama.

Doprinos projekta Crowddreaming u tom pogledu je potvrda pozitivnih utjecaja ovih političkih smjernica s konkretnim rezultatima, analizama i procjenama sastavljenim i predstavljenim u rezultatima projekata. Jedna od važnih lekcija projekta Crowddreaming jest da je podrška ključna za pretvaranje vodećih načela, vrijednosti i smjerova kulturnih i obrazovnih politika u aktivnosti i rezultate.

 

Sustavna podrška se očituje financijskim sredstvima, infrastrukturom, održivošću i donošenjem odluka na najvišim razinama. Individualna podrška poput one koja se daje školama omogućuje im da otvore vrata za suradnju i eksperimentiranje, podržava učitelje da se usavršavaju i potiče učenike da se odvaže sanjati.

Projekti poput Crowddreaminga, programi poput Erasmus+ i ljudi poput učitelja, učenika i nacionalnih tutora iz Grčke, Hrvatske, Italije i Latvije omogućuju stvaran i značajan utjecaj na pojedince i društvo.

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content