Istražimo zajedno svemir mogućnosti

CrAL metodologija, medijska pismenost i kritičko razmišljanje

23. prosinca 2021.

Tim projekta CrAL vrijedno radi na metodologiji koja će uskoro biti završena i prevedena kako bi bila dostupna široj javnosti. Dok željno iščekujete vidjeti što je projektni konzorcij pripremio nudimo vam „zagrijavanje“ kroz nekoliko edukativnih videa u nastavku.

Naime, medijska pismenost, kao ključni element koji projekt CrAL nastoji razvijati među svojim korisnicima, odnosi se na vještine, znanje i razumijevanje koje omogućuje građanima da se učinkovito i sigurno koriste medijima.

 

Projekt CrAL ima za cilj poboljšati kritičko razmišljanje i medijsku pismenost među mladima između 14 i 19 godina, roditeljima i obrazovnim osobljem. Metodologija predložena ovim projektom temelji se na edukaciji o kritičkom razmišljanju, rješavanju problema, kreativnosti, medijskoj pismenosti i interkulturalnom dijalogu korištenjem kreativnog audiovizualnog čitanja i pisanja kao osnove za učenje, kako bi se razumjela složena priroda suvremenog svijeta. Ovaj projekt koristi različite i kombinirane oblike formalnog i neformalnog obrazovanja temeljenog na audiovizualnim jezicima za rješavanje sljedećih izazova:

  • promicati demokratske vrijednosti i temeljna prava, socijalnu uključenost i nediskriminaciju,  te kritičko mišljenje i aktivno građanstvo među mladima kako bi stekli društvene, građanske i interkulturalne kompetencije;
  • ojačati kritičko mišljenje učenika i promicati svijest o relevantnim pitanjima u suvremenom svijetu;
  • pomoći učiteljima u stjecanju novih oblika građanskog odgoja mladih kroz film;
  • promicati međukulturni dijalog, sprječavati i boriti se protiv rasizma i netolerancije među mladima.

 

Mladi će kroz projekt steći tehničke vještine za proizvodnju audiovizualnih sadržaja, ali i transverzalne vještine – komunikacija, suradnja, kreativnost, rješavanje problema, kritičko razmišljanje i veća svijest o sebi i svom društvenom kontekstu. Kada govorimo o medijskoj pismenosti, ključno je naglasiti važnost kritičkog razmišljanja potrebnog za prepoznavanje razlike između mišljenja i činjenica. Upravo su ova dva elementa ključna za naše razumijevanje i snalaženje na internetu, stoga Vam preporučamo da izdvojite nekoliko minuta i u sljedećim videozapisima poslušate (i pogledate) ponešto o medijskoj pismenosti i kritičkom razmišljanju.

Projekt sufinanciraju Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Agencija za elektroničke medije.

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content