Istražimo zajedno svemir mogućnosti

CrAL – Creative Audiovisual Lab

27. siječnja 2021.

Digitalne tehnologije mijenjaju i utječu na način na koji doživljavamo svijet oko sebe. Svakodnevno uranjamo u virtualnu dimenziju naše stvarnosti koja oblikuje način na koji percipiramo svijet, način na koji mislimo o stvarima te na način na koji komuniciramo s okolinom. Ponekad se u tom moru mogućnosti i informacija, ne uspijevamo baš najbolje snaći – povjerujemo lažnoj vijesti, padnemo pod utjecaj osoba koje bolje barataju informacijama od nas samih ili ne shvatimo da nam je neka informacija plasirana jer je to netko unaprijed isplanirao. Razlozi su za to brojni, a jedan od njih je definitivno nedovoljno poznavanje alata i metoda za stvaranja sadržaja te posljedica koje može imati njihovo korištenje.

Kako bismo doskočili problemu nedovoljne medijske pismenosti mladih digitalnih domorodaca (eng. digital natives izraz se koristi za osobe koje su rođene i odrastaju u interakciji s digitalnim tehnologijama) partneri iz šest europskih zemalja ujedinili su se u projektu „CrAL – Creative Audiovisual Lab“ kojemu je cilj potaknuti mlade na kritičko promišljanje o važnosti, odgovornosti i moći njihovog glasa u medijskom prostoru te povećati medijsku pismenost mladih, njihovih roditelja i profesora u školama.

Projekt će unaprijediti i proširiti prepoznatu talijansku dobru praksu ”Kreativno audiovizualno pisanje i čitanje” u Hrvatsku, Grčku, Litvu i Španjolsku.

Ciljna skupina projekta CrAL su mladi od 14 do 19 godina koji će biti uključeni u aktivnosti (re)interpretacije i produkcije različitih audiovizualnih sadržaja. U projekt će također biti uključeni nastavnici srednjih škola i drugi edukatori iz neformalnih obrazovnih institucija koji će usavršiti svoje vještine prijenosa znanja o audiovizualnoj kulturi, kritičkom razmišljanju i medijskoj pismenosti. Roditelji i ostali članovi lokalne zajednice predstavljat će aktivne protagoniste koji će ojačati utjecaj edukacije i projektnih aktivnosti na nacionalnoj i europskoj razini.

Mladi koji će biti uključeni u projekt će imati priliku steći digitalne vještine kao što su aktivna komunikacija, vršnjačka suradnja, kreativnost, rješavanje problema, kritičko razmišljanje i samopouzdanje. Projekt će istovremeno promovirati uključenost ranjivih skupina te mladih kao aktivnih kreatora u stvaranju pozitivnih društvenih promjena.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Pružiti školskim nastavnicima i edukatorima iz neformalnih obrazovnih institucija znanja, vještine i kompetencije o audiovizualnom obrazovanju i metodologiji kreativnog audiovizualnog pisanja i čitanja.
  • Osnažiti mlade osobe (14-19 godina starosti) na kritičku (re)interpretaciju i produkciju audiovizualnih sadržaja, s fokusom na stjecanje vještina kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

Kako ćemo uspjeti u tome?

  • Provest ćemo inovativnu edukaciju školskih nastavnika i edukatora iz neformalnog sektora koja će pomoći u prijenosu metodologije u srednje škole i neformalni obrazovni sektor u druge zemlje Europske unije.
  • Stvorit ćemo tečaj koji implementira novu metodologiju pomoću višejezičnih i multimedijskih edukacijskih sadržaja.
  • Pilotirat ćemo metodologiju kreativnog pisanja i čitanja a na tri razine (tutori-profesori-učenici) u pet europskih zemalja što će rezultirati stvaranjem audiovizualnih sadržaja od strane mladih osoba.
  • Educirat ćemo 15 tutora na transnacionalnom treningu, 60 profesora kroz petotjedni kombinirani tečaj i 250 učenika (50 u svakoj zemlji uključenoj u projekt) koji će sudjelovati u izradi audiovizualnih sadržaja.
  • Stvorit ćemo međunarodno zajednicu osoba zainteresiranih za audiovizualno obrazovanje te online platformu kako bismo mogli povećati učinak rezultata projekta. Na platformi će biti dostupni svi audiovizualni sadržaji koje ćemo stvoriti u projektu.
  • Kroz organizaciju događanja otvorit ćemo dijalog o potencijalima audiovizualnih sadržaja u edukaciji za promicanje kritičko mišljenja i socijalne inkluzije te potaknuti međusektorsku suradnju s lokalnom zajednicom, roditeljima, donositeljima odluka i drugim ključnim dionicima iz područja obrazovanja.
  • Proizvest ćemo preporuke za donositelje odluka o korištenju audiovizualnih sadržaja u inkluzivnoj edukaciji koje će biti prezentirane krajem projekta na međunarodnom događanju u Brusselsu.

Projekt CrAL provodimo u sklopu Erasmus+ programa, a u suradnji s partnerima: ALL DIGITAL(Belgija, koordinator projekta), Association Langas į ateitį (Litva). European Grants International Agency SRL (Italija), Hellenic Open University (Grčka), Istituto Centrale per I Beni Sonori e Audiovisivi (Italija) i Universitat Autònoma de Barcelona (Španjolska).

 

Projekt sufinanciraju Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Agencija za elektroničke medije. 

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content