Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Online edukacije

Osnove informatike

Upoznaj osnove računala, web, mail, Word i Excel kroz četiri ECDL modula. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Get Your Facts Straight

Nauči prepoznati i razlikovati informacije od zavaravajućih vijesti i dezinformacija te se zaštitite od njihovog negativnog utjecaja. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Korištenje digitalnih alata

Steknite osnovna znanja i vještine o upotrebi digitalnih alata u radu s mladima. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Utjecanje na politike

Uvidom u lokalne, nacionalne i europske politike za mlade te procese donošenja odluka inspirirajte se za pokretanje inicijative za mlade. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Suradnja s ključnim dionicima u području mladih

Upoznajte se s mogućnostima za umrežavanje te naučite kako privući potencijalne dionike koji Vam mogu biti podrška u radu s mladima. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Dosezanje do mladih

Steknite nova znanja i vještine koji će poboljšati Vašu komunikaciju s mladima i omogućiti Vam bolje razumijevanje potreba mladih. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Život u svemiru

Istraži pet lekcija koje smo pripremili o životu u svemiru namijenjenih za dobnu skupinu od 5. do 8. razreda. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Klima i njene promjene

Istražite 12 interaktivnih lekcija na temu održivog razvoja, klimatskih promjena te zaštite biljaka i životinja namijenjenih učenicima nižih razreda osnovnih škola
Više

Interdisciplinarni pristup nastavi matematike

Tečaj otvorenog tipa za edukatore, otvoren svima. Kako biste upisali tečaj, morate koristiti AAI račun ili stvoriti novi lokalni račun.
Više

Jačanje obrazovanja za globalno građanstvo digitalnim pripovijedanjem

Razvij svoje međukulturalne vještine, kritičko razmišljanje, suradničko učenje i učenje temeljeno na projektima, kreativnost i digitalnu pismenost. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više

Aktivizam na internetu

Saznaj više o savjetima i alatima za osmišljavanje i provođenje online javne kampanje. Prije upisivanja tečaja, potrebno je izvršiti registraciju na službenom webu projekta.
Više
Skip to content