Istražimo zajedno svemir mogućnosti

Bitcoin – digitalni novac 21. stoljeća

10. ožujka 2020.

U utorak, 17.ožujka u 18:00 u Centru tehničke kulture Rijeka Pavao Pahljina održati će predavanje Bitcoin – digitalni novac 21. stoljeća.

Cilj predavanja je odgovoriti na temeljno pitanje – Zašto Bitcoin?

 

Bitcoin predstavlja tehnološki neutralni protokol za prijenos vrijednosti putem komunikacijskih kanala. Kao takav suštinski je različit od novca i elektroničkog novca s kojim smo upoznati i kojeg koristimo u svakodnevnom životu. Novci koje koristimo danas, npr. HRK ili EUR s vremenom gube na vrijednosti. Uzrok toga je kontinuirano uvećanje novčanih masa (broja novčanih jedinica) od strane centralnih banaka. Proces kojim se uvećanje vrši je uvelike nepoznat široj populaciji koja novac koristi u ekonomiji.

 

Bitcoin, pak, s vremenom dobiva na vrijednosti. Uzrok toga je ograničeni broj digitalnih tokena – bitcoina koje kreiraju tisuće računala koji u tu svrhu troše sve veće količine energije u procesu kojeg zovemo “rudarenje”. Kreacija novih tokena određena je prema matematički preciznom algoritmu kojeg s druge strane konstantno provjeravaju i osiguravaju deseci tisuća “nodeova” – čvorova u Bitcoin mreži. Proces koji regulira kreaciju i transfer Bitcona unutar mreže je maksimalno transparentan i dostupan svima s pristupom Internetu na uvid.

 

Što ova razlika praktično znači za osobu koja se odluči koristiti Bitcoin? Kako upravljati visokom volatilnošću Bitcoina? Koji su relevantni ekonometrijski modeli koji objašnjavaju kretanje tečaja Bitcoina naspram ostalih valuta i investicijskih klasa?

 

Kako koristiti Bitcoin u svakodnevnom životu kao tehnologiju štednje? Kako spremiti i čuvati Bitcoin? Kako poslati i verificirati transakciju?

 

I, što Bitcoin znači za budućnost ekonomije s obzirom na geopolitičke, tehnološke, sociološke i demografske trendove?

Nakon predavanja, u praktičnom dijelu pokazat ćemo način otvaranja Bitcoin novčanika putem mobilne aplikacije, osnove osiguranja privatnih ključeva od gubitka/krađe, te slanja i primanja Bitcoina.
 

Slobodno pripremite pitanja! Predavanje je besplatno, no, potrebna je prijava na e-mail adresu jlekosimic@ctk-rijeka.hr

 

O predavaču: Pavao Pahljina poduzetnički put započinje 2012. osnivanjem udruge Bura Znanja i kasnije tvrtke STEMI d.o.o., a prva ulaganja i istraživanja Bitcoina započinje 2014. Od 2018. godine proučava više aspekata Bitcoin fenomena; kriptografije, energetike, makroekonomije, financija, tehnologije mrežnih protokola, open source filozofije, socioekonomskih implikacija korištenja Bitcoina kao novca, informacijske sigurnosti i ekonometrije više spekulativnih teza oko buduće vrijednosti Bitcoina.

Najnovije vijesti iz projekta

Skip to content